Plotësimi i kopjes së formularit nga marrësi në dorëzim i objektit postar

D1 D2

D. Të dhëna e dorëzimit

  1. Data dhe Ora e dorezimit te objektit ———–11.10.12 , 09.30
  2. Emer, mbiemer dhe nenshkrim i marresit ne dorezim