STRATEGJIA ACS E MBËSHTETET SUKSESIN NË:

 • Vetëdijen, Përgjegjshmërinë, Korrektesën kolektive,
 • Stafi i specializuar dhe numrin e konsiderueshëm.
 • Rrjetin e plotë edhe efikas, të shtrirë gjeografikisht në të gjithë vendin, fuqizuar nga rrjeti UnionNet dhe të mbështetur nga teknikë dhe teknologji e kohës, (Plotësi në mjeteve e transportit si në numër ashtu edhe në llojshmëri, platformën e saj softwar-ike, komunikimin e pandërprerë me të gjitha mjetet e kanalet).
 • Realizimin e plotë, të shpejtë, të garantuar dhe dokumentuar të çdo shërbimi që nga marrja e porosisë e deri tek dorëzimi. (Për çdo dorëzim sigurohet: Prova e Marrjes në Dorëzim me të gjithë elementet dokuemntues të dorëzimit dhe Sistem arshivimi i automatizuar)

KLIENTË TË ACS: Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, Ambasada Amerikane, Ambasada Italiane, Ambasada Greke, Ambasada Spanjolle, Projekte të ndryshme Ndërkombëtare që operojnë në vendin tonë, Eagle Mobile, Plus Communication, shoqëri Sigurimesh, Unioni Financiar i Tiranes (UFT), Union Bank, Reiffeisen Bank, Intesa San Paolo, Banka Popullore, etj. KOMUNIKIMI ME KLIENTIN DHE DETAJE NE OFRIMIN E SHERBIMIT

 • Komunikim i pandërprerë dhe Shërbim i shpejtë:
 • I drejtëpërdrejtë në 100 pika të rrjetit Union Net (ku është ekspozuar Logo e ACS) në të gjithë Shqipërinë si dhe në selinë qendrore të saj: e Hene – e Premte, 08:00 deri 19:00, të shtunën 08:00 – 14:00.
 • Të gjitha Pikat janë pajisura me mjetet e duhura (përfshi dhe ato transportuese) të gatshme për ofrimin e shërbimit. Falë programit softwer-ik ACSi instaluar në të gjithë rrjetin ACS, klienti mund të kontrollojë dhe të informohet për vendodhjen, etj të shërbimit të porositur.
 • me telefon; celular dhe nëpërmjet postës elektronike të publikuar në web-in e ACS.
 • objektivi kohor për tërheqjen e dërgesave nga korierrët tanë në vendodhjen tuaj është 35 min. nga koha e njoftimit.
 • Stafi dhe Mjetet e Transportit
 • ­ACS ka në pronësi një flotëme jo më pak se 20 automjete në gatishmëri të identifikueshme me markën e ACS si dhe të pajisura me kamera sigurie, sistem GPS.
 • Staf i specializuar dhe i gatshëm për shërbim jo më pak se 50 persona në Tiranë dhe 100 persona në rrethe.­
 • Shtrirja Gjeografike e ACSnë Shqipëri
 • Ambientet qendrore (Zyra, Magazinë, Parku, etj) tëACS ndodhen në Tiranë.
 • ACSofron shërbimin e saj në Tiranë dhe të gjitha Qytetet e tjera në jo më pak se 100 pika, duke arritur mbulim të plotë territorial të Shqipërisë, pranë dërguesit apo marrësit. Pikat ACS janë të vendosura në agjencitë e rrjetit Union Net (në këto pika është e ekspozuar logo dhe posteri i ACS).
 • Të përmbledhura Standartet e Logjistikes së ACS:
 • Rrjeti ACS me jo më pak se 100 pika,
 • Web page Albanian Cargo Service,
 • Programi database ACS të instaluar në të gjitha Pikat ACS,
 • Formular ACS me bar code të paraprintuar,
 • Zarfa dhe Qese plastike ACS,
 • Mjetet e tranportit ACS të pajisuar me GPS,
 • Zyra dhe mjetet e e transportit të pajisura me kamera sigurie,
 • Kuti plastike me rripa sigurimi për të siguruar integritetin gjatë transportit,
 • Staf i trajnuar dhe në gatishmëri,
 • Kujdesi ndaj klientit,
 • Arshivimi i të dhënave për 2 vjet.

 

RRJETI ME I MADH NDERMJET KOMPANIVE TE SHERBIMIT KORRIER NE SHQIPERI Me mbi 100 zyra ku Albanian Cargo Service mund t’ju ofroje sherbimet e saja ne te gjitha qytetet dhe qendrat e medha rurale ne te gjithe territorin e Shqiperise.