SHËRBIMET E TRANSPORTIT EKSPRES ACS

ACS ofron Transport Ekspres të Drejtpërdrejtë dhe Grupazh për të gjitha destinacionet brenda vendit. Edhe ky shërbim është një zgjidhje ekonomike dhe efikase për të gjithë subjektet apo Individët për transportin apo dhe shpërndarjen e mallrave, pajisjeve, orendive etj në të gjitha destinacionet brenda Shqipërisë.

  • Shërbime Cargo

Albanian Courier zgjeron aktivitetin e kompanisë duke rritur gamën e shërbimeve për klientët e saj, duke ofruar shërbimin e Cargos Ajrore  nëpëmjet Lufthansa Cargo dhe Pegasus Cargo për dërgesa në të gjithë botën me çmime konkuruese dhe siguri të lartë. Cargo fokusohet në transportin airport-to-airport, duke shërbyer një rrjet prej më shumë se 300 destinacione në mbi 100 shtete dhe me një mbeshtetje te gjerë transporti rrugor. Ne ofrojme zgjidhje logjistike per ngarkesa te ndryshme si, produket farmaceutike, ushqime, kartemonedha, pako, transport kafshesh, makinerite e renda te punes, etj.

Cargo Agent

Tel: +355 4 2410720 / 721

Email: [email protected]

  • Paketime

Llojshmëri formatesh të ambalazhimit, shërbim paketimi për mallra, orendi zyrash, pajisje shtëpiake, antike, piktura, skulptura, pajisje të ndryshme personale etj.

  • Shërbime Destinacioni

Ç’paketim, dorëzim në adresen tuaj, transport domestic, përgatitje dokumentacion importi, pagesë magazinazhi, shërbime doganore, konfirmim dorëzimi, etj.

  • Shërbime të Transportit Domestic

Kamiona dhe furgona në dispozicion për transporte domestic. Zhvendosje të orendive të zyrave, zhvendosje të orendive të apartamenteve të banimit, transporte të dedikuara, etj.