SHËRBIMET DOGANORE

ACS ka Agjencitë e saj Doganore në Tiranë; Rinas; Durrës dhe Kakavijë.

ACS bashkëpunon me partnerët në rrethe për kryerjen e veprimeve doganore në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Shqipërisë.

ACS ofron zgjedhje të larmishme të shërbimeve standarte dhe të atyre suplementare. Këtu përfshihen:

 • Zhdoganim Importi dhe Eksporti.
 • Zhdoganim i dërgesave me vlerë të lartë.
 • Autorizim paraprak.
 • Përgatitje e dokumentave doganore.
 • Zhdoganim i mallrave me më tepër se një bis (me shumë artikuj).
 • Magazinim doganor.
 • Kalim i dokumentacionit tek një agjensi tjetër doganore.
 • Modifikim pas-doganor.
 • Këshilla mbi tarifat doganore.
 • Këshilla mbi klasifikimin e përmbajtjes.
 • Shërbime tranzit.
 • Shërbim për Pagesat Doganore (email).

email: [email protected]