Plotësimi i kopjes së formularit nga marrësi në dorëzim i objektit postar

D1 D2

D. Information Delivery

  1. Date and time of submission of facility —- 11/10/12, 09:30
  2. Name, surname and signature of Receiver