SHËRBIMI POSTAR EKSPRES NDËRKOMBËTAR ACS

ACS është shoqëri partnere në shërbimet ndërkombëtare me kompanitë UPS dhe AC:

  • Shërbim Postar Ekspres Ndërkombëtar në 220 vende të botës për 24-48 orë.
  • Eksporte brenda Evropës për 24 orë dhe në vende të tjera brenda 48 orëve.
  • Importe brenda Evropës për 48 orë dhe në vende të tjera brenda 72 orëve.
  • Shërbim Postar Ekonomik (low cost) me Greqinë brenda 48 orëve.